rcomp2Utsädesrensning

Hos Johan Arnessons Alltjänst AB utför vi utsädesrensning med hjälp av mobila rensverk. Vid en utsädesrensning rensar man spannmålen från skörden, för att sedan använda detta till utsäde, något som blir både kostnads- och tidseffektivt för bonden.

Utsädesrensning utförs mellan februari och april, samt augusti och september på plats på gården. De mobila rensverken har egna elverk och är därmed självförsörjande på el.

Vid rensningen läggs ett betningsmedel på kärnorna för att skydda dem mot svampsjukdomar. Därefter paketeras spannmålet i storsäck, småsäck eller löst på vagn. Allt efter era önskemål.

Jag utgår från Öland men kör över hela södra Sverige.

Hör gärna av dig för mer information!